Vo svete sa pestuje viac variet druhu coffea arabica no všetky pochádzajú z pôvodnej variety typica, a bourbon. Bourbon pochádza z ostrova Bourboun kde bola po prvý krát vyšľachtená a do Ameriky ju priviezli francúzi.

Pre voľbu variety pre konkrétnu plantáž je rozhodujúca Výnosnosť a odlolnosť variety. Kvality a chuť výslednej šálky kávy je druhoradá. Najznámejšie variety kávy arabica sú: