Ako vzniká bezkofeínová káva?

Nakúpená zelená káva putuje z prístavu priamo do pražiarní. Výnimku tvorí káva určená na výrobu bezkofeínovej kávy. Tie putujú do tovární na dekofeináciu. Z tovární ide káva do pražiarni a kofeín dofarmaceutických firiem a tovární na nápoje.

security2

Dekofeinácia prebieha veľmi zaujímavým procesom. Pôvodne som si myslel, že k dekofeinácii dochádza niekde medzi pražením a mletím, prípadne na zomletej káve. Skutočnosť je však taká, že dekofeinácia prebieha ešte na zelenej káve a následné spracovanie takto upravenej kávy je už totožné so spracovaním kávy kofeínovej. Dekofeinačné továrne na jednej strane produkujú bezkofeínovú kávu, na druhej strane produkujú kofeín pre farmaceutický priemysel a na výrobu čoraz populárnejších energetických nápojov.

Používajú sa tri základné spôsoby dekofeinácie: európsky proces založený na selektívnom rozpúšťaní kofeínu, švajčiarsky vodný proces a CO2 proces .

Selektívna dekofeinácia

Pri tomto procese je použité selektívne rozpúšťadlo, v ktorom sa rozpúšťa iba kofeín. Ako rozpúšťadlo sa najčastejšie používa metylén chlorid, alebo etyl acetát. Najprv sa zrná zelenej kávy predparia a potom sa na približne desať hodín namočia do rozpúšťala. Po vylúhovaní kofeínu sa zrná vysušia a opäť preperú v pare aby tá úplne odstránila rozpúšťadlo. Dekofeináciu etyl acetátom niektorí autori radia k prírodným metódam, pretože etyl acetát môže byť izolovaný z ovocia a zeleniny. Na dekofeináciu sa však používa synteticky pripravený roztok.

Švajčiarsky vodný proces

Bol vynájdený v roku 1930 v Švajčiarsku, preto švajčiarsky proces. Dnes sa paradoxne používa hlavne v USA a Kanade. Na dekofeináciu sa používa len čistá voda. Kedže vo vode majú tendenciu rozpúšťať sa aromatické látky, je použitá veľmi jednoduchá finta na odstránenie kofeínu. Prvá várka kávy, z ktorej sa pripraví výluh, sa vyhodí, kedže sa z nej vylúhovali všetky vo vode rozpustné látky. Následne sa z takto získaného výluhu odstráni kofeín, a výluh bez kofeínu sa použije na dekofeináciu ďalšej várky. V tomto výluhu sa už vylúhuje iba kofeín, pretože voči ostatným látkam je roztok už nasýtený. Takto sa proces opakuje do okola. Tento proces je pravdepodobne najšetrnejší ako k zdraviu konzumenta, tak aj k výslednej kvalite kávy, kedže do procesu nevstupuje žiadna cudzorodá látka.

CO2 proces

Pri CO2 procese sú predparené kávové zrná namočené pod vysokým tlakom do tekutého CO2. Kofeín sa v ňom selektívne rozpustí a následne sa odstráni na filtroch z aktívneho uhlia. Tento proces môže však čiastočne ovplyvniť kvalitu kávy pretože selektivita nie je nikdy úplne dokonalá a k zmenám môže dôjsť aj pri predparovaní.

Bezkofeínové kávy, tak ako „bežná káva“ podliehajú ďalej procesu praženia, takže reakcie prebiehajúce pri pražení ako je karamelizácia cukrov, pyrolýza a uvoľňovanie aromatických olejov sa podpíšu na bezkofeínovom zrne rovnako ako na bežnom zrne zelenej kávy. Výsledkom by mala byť káva s minimálnym obsahom kofeínu, ktorú je ťažko, ak nie nemožné odlíšiť od bežnej kávy.

Náhodné články

Aj keď len málo ľudí milujúcich kávu sa pustí domáceho praženia kávy, tí čo to už vyskúšali, objavili skutočné čaro v premene surových zelených zŕn...

Pýtate sa koľko asi vydrží káva čerstvá a dokedy je ideálne ju spotrebovať? Barista Chris Babbie prišiel s takzvaným "Pravidlom 15", ktoré...

Kvalitu a cenu nápoja určuje okrem kvality samotných zŕn aj množstvo arabiky. Na pultoch predajní sú však väčšinou zmesi s robustou. Štandard zmes...